• Utflykter

    7 Strömmar

    Det blev en utflykt till Sju Strömmar – ” I Torestorp delar Torestorpsån upp sig i sju strömmar och bildar ett vackert och intressant naturområde. På promenadstigar kan du vandra över porlande bäckar och genom lummig grönska. Här växer Sveriges största ormbunke Kungsbräken, även kallad Safsa ” Visst var det fint där men väldigt skräpigt. Då menar jag inte alla gamla kvarn delar som låg lite varstans utan det var ruffigt med stora elkablar längs marken och de gamla kvarnbyggnaderna står nog inte kvar så länge till. Men naturen är med i Natura 20000 ” som värnar om viktiga naturtyper och livsmiljöer, så att hotade och skyddsvärda arter bevaras för framtiden ”  Lite synd att det inte innerfattar byggnaderna! Men det var en fin utflykt och vädret var bara så kanon. Vi hade med oss dricka och en bullpåse, men kaffe hade nog allt varit bättre. Det fanns en så fin sittplats alldeles vid dammen. När…